Mageia

Mageia เป็น GNU / Linux-based ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการฟรี เป็น โครงการที่สนับสนุนโดย องค์กรไม่แสวงหากำไร

ภารกิจของเรา: การสร้างซอฟแวร์ที่ดีสำหรับทุกคน

Mageia จนถึงปัจจุบัน:

  • เริ่มในเดือนกันยายน 2010 เป็นการต่อยอด ของ Mandriva Linux,
  • เราได้ปล่อยระบบปฎิบัติการออกมา 4 รุ่น ในเดือนมิถุนายน 2011 ,พฤษภาคม 2012 ,พฤษภาคม 2013,กุมภาพันธ์ 2014

เว็บไซต์ผู้พัฒนาหลักของเราคือ www.mageia.org ประเทศฝรั่งเศษ

สำหรับ Mageia เป็นดิสโตรที่แยกตัวมาจาก Mandriva (Mandrake เดิม) เนื่องจาก (อดีต) พนักงานและชุมชนไม่พอใจแนวทางการดำเนินการของ Mandriva ที่จะเน้นตลาดเซิฟเวอร์แทนตลาดเดสก์ทอป